News/お知らせ

[論文誌] IJISに採択されました。
2022.01.30

下記の論文がInternational Journal of Intelligent Systemsに採択され、出版されました。

Efficient virtual data search for annotation-free vehicle reidentification Zhijing Wan, Xin Xu, Zheng Wang, Toshihiko Yamasaki, Xiaolong Zhang, and Ruimin Hu